در این ویدئو مراحل نصب و سرهم کردن جرثقیل های ساختمانی را مشاهده میکنید