خبرنامه

House Brand یک سامانه ی اینترنتی است که به منظور توسعه ی برند سازی صنعت ساختمان و بازار این صنعت راه اندازی شده است.این سامانه با توجه به نیاز کاربران خود یک پنل اختصاصی با قابلیت های ویژه در اختیار آنها قرار میدهد . هم چنین این امکان را برای کاربران فراهم می آورد که بدون واسطه و محدودیت بتوانند به صورت مستقیم وارد بازار بزرگ صنعت ساختمان شوند .

اخبار داغ

نویسنده: ahmadz

طراحی

Small Business Management Software – Determing the best Business Management Software For Your Organization 

In the fast-paced business world today, there is an increasing need for corporations to implement effective business management software devices to reduces costs of workflow processes, track and manage time more efficiently, and minimize overall charge for business business. Traditionally, corporations relied in hard copy…

طراحی

Small Business Software – Picking the right Business Management Software For Your Organization 

In the fast-paced business world today, there is an increasing need for companies to implement effective business management software systems to improve workflow procedures, track and manage period more efficiently, and minimize overall expense for business businesses. Traditionally, corporations relied upon hard copy records and…