دوره های عمومی کارگاه ساختمانی

تکمیل ظرفیت

دوره جامع عمومی

دوره جامع عمومی یکی از دوره های پر اهمیت و پر طرفدار می باشد که شامل تمامی دوره ها از جمله:

اطلاعات بیشتر

تکمیل ظرفیت

آشنایی با کارگاه ساختمانی و مراحل اجرا

در این دوره، با مراحل ساخت و اجرای سازه بتنی یک بنای مسکونی در حال اجرا آشنا خواهید شد

اطلاعات بیشتر

تکمیل ظرفیت

گودبرداری و شناخت انواع سازه نگهبان

دوره تخصصی گودبرداری و شناخت انواع سازه های نگهبان یکی از دوره های پر اهمیت و پر طرفدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

به زودی

نازک کاری

دوره تخصصی نازک کاری یکی از دوره های پر اهمیت و پر طرفدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

به زودی

اجرای فونداسیون

دوره تخصصی اجرای فونداسیون یکی از دوره های پر اهمیت و پر طرفدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

به زودی

تأسیسات ساختمانی

دوره تخصصی تأسیسات ساختمانی یکی از دوره های پر اهمیت و پر طرفدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

به زودی

اجرای سازه بتنی از ۰ تا ۱۰۰

یکی از مباحث مهم ساختمانی شناخت درست انواع اسکلت می باشد، در این دوره می توانید به طور تخصصی با صفر تا صد، سازه بتنی آشنا شوید، در این دوره شما به صورت عملی و جامع سر کارگاه آموزش خواهید دید.

اطلاعات بیشتر