• واریان

  واریان

  نام ساختمان واریان

  شروع ساخت

  پایان ساخت 1389

  نام سازنده گروه من سان

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • نیلوفر

  نیلوفر

  نام ساختمان نیلوفر

  شروع ساخت 1391

  پایان ساخت 1393

  نام سازنده گروه من سان

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • باغ رز

  باغ رز

  نام ساختمان باغ رز

  شروع ساخت 1387

  پایان ساخت 1389

  نام سازنده گروه من سان

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • بام جمشیدیه

  بام جمشیدیه

  نام ساختمان بام جمشیدیه

  شروع ساخت

  پایان ساخت 1390

  نام سازنده گروه توسعه مهندسی بام

  سبک معماری سنگ و سیمان

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات