• دایموند هروی

  دایموند هروی

  نام ساختمان دایموند هروی

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه ساختمانی دایموند

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری اداری تجاری

  جزئیات

 • پارادایس پارک 1

  پارادایس پارک 1

  نام ساختمان پارادایس پارک 1

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه ساختمانی فضل الهی

  سبک معماری سنگ

  وضعیت فروش رفته

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • لیان آجودانیه

  لیان آجودانیه

  نام ساختمان لیان آجودانیه

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه مهندسي و ساختمانی ليان

  سبک معماری سنگ و چوب

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • مجتمع مسکونی آوا

  مجتمع مسکونی آوا

  نام ساختمان مجتمع مسکونی آوا

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه مهندسی و معماری گلفشان

  سبک معماری سنگ

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • پروژه برج باغ پارسا

  پروژه برج باغ پارسا

  نام ساختمان پروژه برج باغ پارسا

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه پارسا سازه

  سبک معماری رومی

  وضعیت در حال ساخت

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • پروژه یاس

  پروژه یاس

  نام ساختمان پروژه یاس

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده بانی گستر

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • مجتمع نیکا

  مجتمع نیکا

  نام ساختمان مجتمع نیکا

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه مهندسی نیک تراز

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • موناکو

  موناکو

  نام ساختمان موناکو

  شروع ساخت 1391

  پایان ساخت 1394

  نام سازنده گروه من سان

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری تجاری

  جزئیات