• افق

  افق

  نام ساختمان افق

  شروع ساخت 1385

  پایان ساخت 1387

  نام سازنده گروه ساختمانی پرگاس

  سبک معماری سنگ

  وضعیت فروش رفته

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • بام سامان

  بام سامان

  نام ساختمان بام سامان

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه توسعه مهندسی بام

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • انارستان-اوین

  انارستان-اوین

  نام ساختمان انارستان-اوین

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • پروژه افرانه-تختی ۱۷

  پروژه افرانه-تختی ۱۷

  نام ساختمان پروژه افرانه-تختی ۱۷

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • دیپلمات کوهستان

  دیپلمات کوهستان

  نام ساختمان دیپلمات کوهستان

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده دیپلمات

  سبک معماری

  وضعیت در حال ساخت

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • باران 1

  باران 1

  نام ساختمان باران 1

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه ساختمانی باران

  سبک معماری

  وضعیت فروش رفته

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • ساحل آفتاب

  ساحل آفتاب

  نام ساختمان ساحل آفتاب

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه ساختمانی مشاور

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • دهکده باران

  دهکده باران

  نام ساختمان دهکده باران

  شروع ساخت 1381

  پایان ساخت 1384

  نام سازنده گروه ساختمانی مشاور

  سبک معماری

  وضعیت آماده فروش

  کاربری مسکونی

  جزئیات