• مجتمع مسکونی احسان

  مجتمع مسکونی احسان

  نام ساختمان مجتمع مسکونی احسان

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه ساختمانی آناهیتا

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • پروژه چلندر

  پروژه چلندر

  نام ساختمان پروژه چلندر

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده بانی گستر

  سبک معماری

  وضعیت در حال ساخت

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • ساختمان سوپر لوکس ولنجک

  ساختمان سوپر لوکس ولنجک

  نام ساختمان ساختمان سوپر لوکس ولنجک

  شروع ساخت 1384

  پایان ساخت 1386

  نام سازنده گروه داریان

  سبک معماری

  وضعیت فروش رفته

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • هتل پنج ستاره پرشین پلازا

  هتل پنج ستاره پرشین پلازا

  نام ساختمان هتل پنج ستاره پرشین پلازا

  شروع ساخت 1394

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه ساختمانی سفیر

  سبک معماری

  وضعیت در حال ساخت

  کاربری اقامتی

  جزئیات

 • آمفی تئاتر

  آمفی تئاتر

  نام ساختمان آمفی تئاتر

  شروع ساخت 1388

  پایان ساخت 1389

  نام سازنده گروه ساختمانی پرگاس

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری اداری

  جزئیات

 • اداری

  اداری

  نام ساختمان اداری

  شروع ساخت 1388

  پایان ساخت 1388

  نام سازنده گروه ساختمانی پرگاس

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری اداری

  جزئیات

 • اداری ایران

  اداری ایران

  نام ساختمان اداری ایران

  شروع ساخت 1388

  پایان ساخت 1388

  نام سازنده گروه ساختمانی پرگاس

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری اداری

  جزئیات

 • آپادانا

  آپادانا

  نام ساختمان آپادانا

  شروع ساخت 1388

  پایان ساخت 1388

  نام سازنده گروه ساختمانی پرگاس

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری اداری

  جزئیات