• پروژه رز

  پروژه رز

  نام ساختمان پروژه رز

  شروع ساخت

  پایان ساخت ۱۳۸۹

  نام سازنده گروه مهندسی ورونا

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • لیان محمودیه

  لیان محمودیه

  نام ساختمان لیان محمودیه

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه مهندسي و ساختمانی ليان

  سبک معماری

  وضعیت در حال ساخت

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • دیپلمات الهیه

  دیپلمات الهیه

  نام ساختمان دیپلمات الهیه

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده دیپلمات

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • پارسا الیت

  پارسا الیت

  نام ساختمان پارسا الیت

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه پارسا سازه

  سبک معماری

  وضعیت در حال ساخت

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • بام نیاوران 1

  بام نیاوران 1

  نام ساختمان بام نیاوران 1

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه توسعه مهندسی بام

  سبک معماری سنگی - سیمانی

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • پروژه دریای نور تختی-فرشته

  پروژه دریای نور تختی-فرشته

  نام ساختمان پروژه دریای نور تختی-فرشته

  شروع ساخت 1389

  پایان ساخت 1392

  نام سازنده گروه ساختمانی دریای نور

  سبک معماری کلاسیک - گرانیت و سیمان

  وضعیت فروش رفته

  کاربری مسکونی

  جزئیات

 • پروژه دریای نور سرافراز

  پروژه دریای نور سرافراز

  نام ساختمان پروژه دریای نور سرافراز

  شروع ساخت

  پایان ساخت 1375

  نام سازنده گروه ساختمانی دریای نور

  سبک معماری مدرن

  وضعیت فروش رفته

  کاربری اداری تجاری

  جزئیات

 • لیان نیاوران

  لیان نیاوران

  نام ساختمان لیان نیاوران

  شروع ساخت

  پایان ساخت

  نام سازنده گروه مهندسي و ساختمانی ليان

  سبک معماری

  وضعیت اتمام

  کاربری مسکونی

  جزئیات