• بخش خصوصی میتواند گره مسکن مهر را باز کند ؟

  بخش خصوصی میتواند گره مسکن مهر را باز کند ؟

  تاریخ چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 11:17 قبل از ظهر

  جزئیات

 • 70 هزار واحد مسکن مهر پرند تحویل داده شد

  70 هزار واحد مسکن مهر پرند تحویل داده شد

  تاریخ یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 1:39 بعد از ظهر

  جزئیات

 • افزایش مصرف بتن با آغاز پروژه مسکن مهر

  افزایش مصرف بتن با آغاز پروژه مسکن مهر

  تاریخ چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 1:19 بعد از ظهر

  جزئیات

 • آخوندی : هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم

  آخوندی : هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم

  تاریخ یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت 2:06 بعد از ظهر

  جزئیات

 • مسکن مهر نیازمند ورود جدی وزارت راه

  مسکن مهر نیازمند ورود جدی وزارت راه

  تاریخ سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 12:28 بعد از ظهر

  جزئیات

 • پرداخت نشدن بودجه مسکن مهر از یازده ماه پیش

  پرداخت نشدن بودجه مسکن مهر از یازده ماه پیش

  تاریخ شنبه 12 آبان 1397 ساعت 2:06 بعد از ظهر

  جزئیات

 • ساخت 2 میلیون مسکن مهر توسط تعاونی ها

  ساخت 2 میلیون مسکن مهر توسط تعاونی ها

  تاریخ چهارشنبه 2 آبان 1397 ساعت 3:22 بعد از ظهر

  جزئیات

 • بیش از 3 هزار واحد مسکن مهر در تهران به بهره برداری رسید

  بیش از 3 هزار واحد مسکن مهر در تهران به بهره برداری رسید

  تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1397 ساعت 11:06 قبل از ظهر

  جزئیات

 • سند قطعی مالکیت واحدهای مسکن مهر نباید اجباری باشد

  سند قطعی مالکیت واحدهای مسکن مهر نباید اجباری باشد

  تاریخ دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 2:39 بعد از ظهر

  جزئیات

 • مشکل ادامه دارنبود مدرسه در مسکن مهر

  مشکل ادامه دارنبود مدرسه در مسکن مهر

  تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 ساعت 10:58 قبل از ظهر

  جزئیات

 • ۵۲ هزار واحد مسکن مهر که فاقد متقاضی هستند به نهادهای حمایتی واگذار خواهد شد

  ۵۲ هزار واحد مسکن مهر که فاقد متقاضی هستند به نهادهای حمایتی واگذار خواهد شد

  تاریخ شنبه 30 تیر 1397 ساعت 1:49 بعد از ظهر

  جزئیات

 • تحویل ۶۶ درصد مسکن مهر طی ۵ سال

  تحویل ۶۶ درصد مسکن مهر طی ۵ سال

  تاریخ سه شنبه 26 تیر 1397 ساعت 2:46 بعد از ظهر

  جزئیات