• یک مقام دولتی : افزایش قیمت مسکن قطعی بود!

  یک مقام دولتی : افزایش قیمت مسکن قطعی بود!

  تاریخ سه شنبه 8 خرداد 1397 ساعت 12:24 بعد از ظهر

  جزئیات

 • کدام منطقه در تهران بیشترین افزایش قمیت مسکن را داشته است ؟

  کدام منطقه در تهران بیشترین افزایش قمیت مسکن را داشته است ؟

  تاریخ یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 2:19 بعد از ظهر

  جزئیات

 • رشد 40 درصدی قمیت در بازار مسکن

  رشد 40 درصدی قمیت در بازار مسکن

  تاریخ پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت 12:16 بعد از ظهر

  جزئیات

 • اجاره بهای مسکن بیشتر از حد تورم افزایش پیدا نمیکند

  اجاره بهای مسکن بیشتر از حد تورم افزایش پیدا نمیکند

  تاریخ شنبه 29 اردیبهشت 1397 ساعت 1:21 بعد از ظهر

  جزئیات

 • افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در تهران

  افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در تهران

  تاریخ جمعه 28 اردیبهشت 1397 ساعت 12:26 بعد از ظهر

  جزئیات

 • میانگین قیمت خرید و فروش مسکن در بهار امسال

  میانگین قیمت خرید و فروش مسکن در بهار امسال

  تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 3:23 بعد از ظهر

  جزئیات

 • موانع موجود برای اخذ مالیات از دلالان مسکن

  موانع موجود برای اخذ مالیات از دلالان مسکن

  تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 11:58 قبل از ظهر

  جزئیات

 • آیا تحریم ها باعث افزایش قیمت مسکن میشود ؟

  آیا تحریم ها باعث افزایش قیمت مسکن میشود ؟

  تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ساعت 10:41 قبل از ظهر

  جزئیات

 • در تمام کشور اجاره مسکن افزایش یافته است

  در تمام کشور اجاره مسکن افزایش یافته است

  تاریخ شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 4:20 بعد از ظهر

  جزئیات

 • در ماه رمضان قیمت مسکن کاهش خواهد یافت

  در ماه رمضان قیمت مسکن کاهش خواهد یافت

  تاریخ جمعه 21 اردیبهشت 1397 ساعت 7:15 بعد از ظهر

  جزئیات

 • رشد کمتر بازار مسکن نسبت به بازار سکه

  رشد کمتر بازار مسکن نسبت به بازار سکه

  تاریخ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 10:56 قبل از ظهر

  جزئیات

 • افزایش قیمت مسکن به سال گذشته مربوط میشود

  افزایش قیمت مسکن به سال گذشته مربوط میشود

  تاریخ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 10:51 قبل از ظهر

  جزئیات