• قیمت‌ مسکن در تهران (۱۳۹۷/۰۴/۱۸)

  قیمت‌ مسکن در تهران (۱۳۹۷/۰۴/۱۸)

  تاریخ چهارشنبه 20 تیر 1397 ساعت 10:57 قبل از ظهر

  جزئیات

 • کاهش قیمت مسکن تا پایان سال

  کاهش قیمت مسکن تا پایان سال

  تاریخ یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت 11:07 قبل از ظهر

  جزئیات

 • آخوندی این دو عامل را دلیل گرانی مسکن میداند

  آخوندی این دو عامل را دلیل گرانی مسکن میداند

  تاریخ پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت 11:55 قبل از ظهر

  جزئیات

 • پیش‌بینی میشود قیمت مسکن 20 درصد کاهش داشته باشد

  پیش‌بینی میشود قیمت مسکن 20 درصد کاهش داشته باشد

  تاریخ سه شنبه 12 تیر 1397 ساعت 11:56 قبل از ظهر

  جزئیات

 • گران شدن متری یک میلیون تومانی مسکن طی دو ماه

  گران شدن متری یک میلیون تومانی مسکن طی دو ماه

  تاریخ شنبه 9 تیر 1397 ساعت 3:21 بعد از ظهر

  جزئیات

 • کنترل بازار مسکن با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

  کنترل بازار مسکن با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

  تاریخ یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 1:33 بعد از ظهر

  جزئیات

 • آینده بازار مسکن چه خواهد بود ؟

  آینده بازار مسکن چه خواهد بود ؟

  تاریخ یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 1:58 بعد از ظهر

  جزئیات

 • مقدار افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چه مقدار بوده است ؟

  مقدار افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چه مقدار بوده است ؟

  تاریخ پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت 12:00 بعد از ظهر

  جزئیات

 • کارشناسان این 3 دلیل را عنصر اصلی رشد قیمت مسکن میدانند

  کارشناسان این 3 دلیل را عنصر اصلی رشد قیمت مسکن میدانند

  تاریخ سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 10:25 قبل از ظهر

  جزئیات

 • درصد تورم بخش مسکن

  درصد تورم بخش مسکن

  تاریخ یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 10:51 قبل از ظهر

  جزئیات

 • کاهش سود سپرده بانکی چه آسیبی به بازار مسکن وارد کرد؟

  کاهش سود سپرده بانکی چه آسیبی به بازار مسکن وارد کرد؟

  تاریخ یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت 11:59 قبل از ظهر

  جزئیات

 • نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: رشد شدید قیمت مسکن و اجاره بها در مدت اخیر کاذب است

  نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: رشد شدید قیمت مسکن و اجاره بها در مدت اخیر کاذب است

  تاریخ پنجشنبه 10 خرداد 1397 ساعت 11:27 قبل از ظهر

  جزئیات