قیمت میلگرد - ذوب آهن اصفهان 97/7/25

  قیمت میلگرد - ذوب آهن اصفهان 97/7/25

      

   

   

  نام کالا

   

  سایز

  حالت : شاخه

   

  استاندارد

   

  محل بارگیری

   

  قیمت هر کیلو

  (تومان)

  میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  12

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.630

  میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  14

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.630

  میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  16

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.700

  میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  18

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.420

  میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  20

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.520

  میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  22

   

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.320

  میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  25

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.420

  میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  28

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.320

  میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

   

  32

   

  A3

   

  کارخانه

   

  4.320

   

   

   

  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :