• قیمت روز تیرآهن - 1397/7/30

  قیمت روز تیرآهن - 1397/7/30

  تاریخ دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت 4:28 بعد از ظهر

  جزئیات

 • قیمت میلگرد - ذوب آهن اصفهان 97/7/25

  قیمت میلگرد - ذوب آهن اصفهان 97/7/25

  تاریخ چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت 12:07 بعد از ظهر

  جزئیات

 • قیمت نبشی - فولاد ناب تبریز - 1397/7/23

  قیمت نبشی - فولاد ناب تبریز - 1397/7/23

  تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت 12:21 بعد از ظهر

  جزئیات

 • لیست قیمت روزانه میلگرد 1397/7/21

  لیست قیمت روزانه میلگرد 1397/7/21

  تاریخ شنبه 21 مهر 1397 ساعت 4:33 بعد از ظهر

  جزئیات

 • قیمت مصالح ساختمانی 96/12/16

  قیمت مصالح ساختمانی 96/12/16

  تاریخ چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 12:29 بعد از ظهر

  جزئیات

 • قیمت لوله گاز 96/12/13

  قیمت لوله گاز 96/12/13

  تاریخ یکشنبه 13 اسفند 1396 ساعت 12:01 بعد از ظهر

  جزئیات

 • قیمت روز مصالح یک شنبه 96/12/06

  قیمت روز مصالح یک شنبه 96/12/06

  تاریخ یکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 12:58 بعد از ظهر

  جزئیات

 • قیمت روز آهن آلات شنبه 96/12/05

  قیمت روز آهن آلات شنبه 96/12/05

  تاریخ شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 12:54 بعد از ظهر

  جزئیات

 • قیمت لوازم الکتریکی ساختمان 96/11/30

  قیمت لوازم الکتریکی ساختمان 96/11/30

  تاریخ دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 11:35 قبل از ظهر

  جزئیات

 • قیمت مصالح دوشنبه 96/11/30

  قیمت مصالح دوشنبه 96/11/30

  تاریخ دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 11:29 قبل از ظهر

  جزئیات

 • قیمت مصالح دوشنبه 96/11/23

  قیمت مصالح دوشنبه 96/11/23

  تاریخ دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 11:43 قبل از ظهر

  جزئیات

 • قیمت روز مصالح شنبه 96/11/21 (آهن آلات )

  قیمت روز مصالح شنبه 96/11/21 (آهن آلات )

  تاریخ شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 10:51 قبل از ظهر

  جزئیات