• وجود 3 میلیون مسکن مازاد و 4 میلیون کمبود مسکن !

  وجود 3 میلیون مسکن مازاد و 4 میلیون کمبود مسکن !

  تاریخ یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 12:14 بعد از ظهر

  جزئیات

 • طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و جزئیات آن

  طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و جزئیات آن

  تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 2:16 بعد از ظهر

  جزئیات

 • آخوندی : هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم

  آخوندی : هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم

  تاریخ یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت 2:06 بعد از ظهر

  جزئیات

 • مسکن مهر نیازمند ورود جدی وزارت راه

  مسکن مهر نیازمند ورود جدی وزارت راه

  تاریخ سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 12:28 بعد از ظهر

  جزئیات

 • رونق بازار مسکن در گرو حمایت دولت

  رونق بازار مسکن در گرو حمایت دولت

  تاریخ دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 4:00 بعد از ظهر

  جزئیات

 • پرداخت نشدن بودجه مسکن مهر از یازده ماه پیش

  پرداخت نشدن بودجه مسکن مهر از یازده ماه پیش

  تاریخ شنبه 12 آبان 1397 ساعت 2:06 بعد از ظهر

  جزئیات

 • مسکن نسبت به سال گذشته 83 درصد رشد قیمت داشته است

  مسکن نسبت به سال گذشته 83 درصد رشد قیمت داشته است

  تاریخ پنجشنبه 10 آبان 1397 ساعت 11:23 قبل از ظهر

  جزئیات

 • افزایش 5 درصدی وام مسکن مهر پردیس ؟

  افزایش 5 درصدی وام مسکن مهر پردیس ؟

  تاریخ یکشنبه 6 آبان 1397 ساعت 4:09 بعد از ظهر

  جزئیات

 • ضرورت درپیش گرفتن سیاست های پایدار برای تولید مسکن در کشور

  ضرورت درپیش گرفتن سیاست های پایدار برای تولید مسکن در کشور

  تاریخ شنبه 5 آبان 1397 ساعت 10:44 قبل از ظهر

  جزئیات

 • رکود تورمی ادامه دار در بازار مسکن

  رکود تورمی ادامه دار در بازار مسکن

  تاریخ پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت 10:11 قبل از ظهر

  جزئیات

 • ساخت 2 میلیون مسکن مهر توسط تعاونی ها

  ساخت 2 میلیون مسکن مهر توسط تعاونی ها

  تاریخ چهارشنبه 2 آبان 1397 ساعت 3:22 بعد از ظهر

  جزئیات

 • افزایش رکود بر بازار مسکن

  افزایش رکود بر بازار مسکن

  تاریخ سه شنبه 1 آبان 1397 ساعت 1:28 بعد از ظهر

  جزئیات