لیست قیمت روزانه میلگرد 1397/7/21

  لیست قیمت روزانه میلگرد 1397/7/21

    

  قیمت ( تومان )

  وزن

  شاخه

  تولید کننده

  نوع و سایز

  5.350

  4.5

  کلاف

   

  هر کیلو میلگرد 6.5

  4.630

  6

  شاخه

  قزوین

  هر کیلو میلگرد 8

  4.430

  7.5

  12 متری

  قزوین

  هر کیلو میلگرد10

  4.430

  11

  12 متری

  قزوین

  هر کیلو میلگرد 12

  4.530

  15

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 14

  4.530

  19

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 16

  4.530

  25

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 18

  4.530

  30

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 20

  4.530

  36

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 22

  4.530

  47

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 25

  4.530

  56

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 28

  4.570

  75

  12 متری

  ذوب آهن / نیشابور

  هر کیلو میلگرد 32

   

  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :