فرایند تولید روکش چوب

  فرایند تولید روکش چوب

     

  تولید روکش چوب شامل تمام فرایند ها از زمانی است که درخت بریده می شود تا زمانی  که بسته بندی شده و آماده حمل می شود.تصویر زیر روند کلی چوب را به شیوه ای ساده توضیح می دهد.

  مراحل تولید روکش عبارتند از:

  مرحله1_ ورود به سیستم: به محض ورود درخت از جنگل آنها طبقه بندی می شوند و در شرایط مرطوب مطلوب به وسیله اسپری یا خیساندن در آب نگهداری می شوند.

  مرحله2_ دباغی: گام بعدی دباغی است.با توجه به مراقبت های زیاد به درختان آسیبی نمی رسد و آنها تنها در معرض رطوبت قرار می گیرند.

  مرحله3_ خیس کردن کنده: مرحله بعدی خیساندن کنده برای نرم تر شدن فیبر است.تا راحت تر و یکنواخت تر برش بخورند.کنده های درخت درون دیگ بخار و کاملا درون آب قرار می گیرند و در دمای بین 80 الی 100 درجه سانتی گراد به مدت 18 الی 72 ساعت پخته می شوند.

  مرحله4_ برش کنده:  عملیات کلیدی مربوط به چگونگی و کجایی برش خوردن کنده مربوط به متدهای برش در پروسه ساخت روکش چوب است.

  مرحله5_ پوست: اطمینان حاصل کنید که کنده های چوب، هم سان و هم نوع باشند.در این مرحله کنده چوب ورقه به ورقه برش داده می شود.متدهای متعددی برای برش چوب وجود دارد.

  دسته بندی : مقالات




  نقل و قول / پاسخ به :