قرارداد اجرای گچ و خاک و سفیدکاری

  قرارداد اجرای گچ و خاک و سفیدکاری

    

  به نام خدا

   

   قرارداد حسن انجام

   

  مالك : آقاي ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساكن …………

   

  پيمانكار : آقاي ………… فرزند ………شماره شناسنامه ………… ساكن …………

   

  موضوع قرارداد : اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان سقف تيرچه بلوك

   

  مواردي كه در قرارداد بايد رعايت گردند به قرار زير هستند .

   

  1)اجراي گچ و خاک  و سفیدکاری ................ در شهر ........ ، طبق نقشه و اصلاحات لازم و هماهنگی با مالک طبق موارد مشروح زیر:

   

  الف – اجرای گچ و خاک و سفیدکاری داخل ساختمان زیر نظر مالک و ناظر .

   

  ب- خلاصه عمليات اين مرحله از پيمان ، انجام گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان با دقت و کیفیت مطلوب و  طبق نقشه و اصول اساسی از قرار مبلغ هر مترمربع  …………… ريال ( برای کلیه طبقات) كه در پايان كار و پس از تأييد مهندس ناظر پرداخت گردد.

   

  2)تهيه و آماده سازي مصالح به عهده مالك مي‌باشد و تهيه وسايل و ابزار كار به عهده پيمانكار مي‌باشد.حراست و حفاظت از ابزار كار و وسايل به عهده پيمانكار مي‌باشد تهيه‌ي خورد و خوراك كارگران به عهده‌ي پيمانكار مي‌باشد و مالك در اين زمينه هيچگونه تعهدي ندارد.

   

   

  3)نحوه پرداخت نهایی دستمزد در پايان كار مي‌باشد.بنا به درخواست پیش پرداخت تا مبلغ یک سوم کل مبلغ قرارداد با توافق پس از اجرای حداقل نصف کار امکان پذیر است.

   

  4)  رعايت اصول اخلاقي و حرمت همسايه‌ها و پرهيز از رفتارهاي نامناسب و همچنین استفاده صحيح و مناسب از مصالح ساختماني و پرهيز از ريخت و پاش آن توسط عوامل اجرايي الزامی است.

   

  5)مدت اجراي پروژه از تاريخ ……… لغايت ……… حداكثر به مدت ……… روز بوده كه پيمانكار متعهد به رعايت آن مي‌باشد. در صورت برخورد با موانع مدت زمان آن قابل تمديد مي‌باشد. در صورت تأخير در كار ،مالک به ازاي هر روز تأخير مبلغ ………… ريال را از صورت‌وضعيت پيمانكار كسر خواهد نمود.

   

  6)چنانچه بنا به هر دلايلي كار از طرف  مالك تعطيل گردد. مالك موظف است بنا به درصد پيشرفت كار مبلغ قرارداد را پرداخت نمايد.

   

  7)مسئوليت هر گونه سوانح(صدمات بدني، جرح و فوت) در حين اجراي كار به عهده پيمانكار مي‌باشد.

   

  8)اين قرارداد با حضور طرفين (پيمانكار و  مالك ) در يك صفحه و با رضايت كامل و رؤيت نقشه‌هاي اجرايي و بازديد از محل كار منعقد شده و پيمانكار از كم و كيف آن اطلاع پيدا كرده است. 

   

  9)چنانچه مالك در هر مرحله تشخيص دهد كه پيمانكار توان اجراي كار را ندارد مي‌تواند با هماهنگي ناظر و يا يك نفر كارشناس دادگستري با تهيه صورتجلسه‌اي محلي با امضاي حداقل دو نفر شاهد پيمانكار را خلع يد نمايد.

   

   

   

  امضاي  مالك                                                                                 امضاي پيمانكار

   

   

   

  امضاي مهندس ناظر                                                                         امضاي شهود وقت

   

   

  دسته بندی : قرارداد
  نقل و قول / پاسخ به :