قرارداد لوله کشی آب ساختمان

  قرارداد لوله کشی آب ساختمان

     

  به نام خدا

   

  قرارداد حسن انجام

   

  مالك : آقاي                  فرزند                     شماره شناسنامه                      ساكن                   تلفن :

   

  پيمانكار : آقاي                فرزند                     شماره شناسنامه                    ساكن                   تلفن :

   

  موضوع قرارداد : انجام سیستم لوله کشی آب ساختمان ، سقف و مواردي كه در قرارداد بايد رعايت گردند به قرار زير هستند .

   

  1)اجراي لوله کشی آب دو طبقه و پیلوت واقع در شهر ........، طبق نقشه و اصلاحات لازم و هماهنگی با مالک و ناظر ساختمان طبق موارد مشروح زیر:

   

  الف – لوله گذاری و نصب لوله ها و شیرآلات ، در تمام طبقات ، پشت بام، راه پله ها و گاراژ و حیاط و طبقه ای پیلوت و خلاصه آماده سازی برای سکونت و آبرسانی .

   

  ب- خلاصه عمليات اين مرحله از پيمان ، اجراي سیستم تأسیسات آبرسانی یا لوله کشی آب شامل موارد زیر به قرار:

   

   ü      نصب شیر اهرمی هر عدد               ريال                           ــــ کنتور آب هر عدد                     ريال

   

  ü      اتصالات هر طبقه                   محسوب میشود                 ــــ آبگرمکن ایستاده             ريال و دیواری                  ريال

   

  ü      روشویی هر عدد                       ريال                             ــــ نصب شیر مخلوطهای عادی و دوش هر عدد               ريال

   

  ü      شیرهای شیلنگی جز متراژ محسوب شده و حق الزحمه ندارد.    ــــ نصب تانکر هر عدد           ريال

   

  همچنین لوله گذاری با لوله سفید از قرار مبلغ نهایی هر متر طول…………… ريال ( برای کلیه طبقات) كه در پايان كار و پس از تأييد مهندس ناظر پرداخت گردد.

   

  2)تهيه و آماده سازي مصالح به عهده مالك مي‌باشد و تهيه وسايل و ابزار كار به عهده پيمانكار مي‌باشد.حراست و حفاظت از ابزار كار و وسايل به عهده پيمانكار مي‌باشد تهيه‌ غذا كارگران به عهده‌ي پيمانكار مي‌باشد و مالك در اين زمينه هيچگونه تعهدي ندارد.

   

  3)نحوه پرداخت نهایی دستمزد در پايان كار مي‌باشد.بنا به درخواست پیش پرداخت تا مبلغ یک سوم کل مبلغ قرارداد با توافق پس از اجرای حداقل نصف کار امکان پذیر است.

   

  4)رعايت اصول اخلاقي و حرمت همسايه‌ها و پرهيز از رفتارهاي نامناسب و همچنین استفاده صحيح و مناسب از مصالح ساختماني و پرهيز از ريخت و پاش آن توسط عوامل اجرايي الزامی است.

   

  5)مدت اجراي پروژه از تاريخ ……… لغايت ……… حداكثر به مدت ……… روز بوده كه پيمانكار متعهد به رعايت آن مي‌باشد. در صورت برخورد با موانع مدت زمان آن قابل تمديد مي‌باشد. در صورت تأخير در كار ،مالک به ازاي هر روز تأخير مبلغ ………… ريال را از صورت‌وضعيت پيمانكار كسر خواهد نمود.

   

  6)  چنانچه بنا به هر دلايلي كار از طرف  مالك تعطيل گردد. مالك موظف است بنا به درصد پيشرفت كار مبلغ قرارداد را پرداخت نمايد.

   

  7)مسئوليت هر گونه سوانح(صدمات بدني، جرح و فوت) در حين اجراي كار به عهده پيمانكار مي‌باشد.

   

  8)اين قرارداد با حضور طرفين (پيمانكار و  مالك ) در يك صفحه و با رضايت كامل و رؤيت نقشه‌هاي اجرايي و بازديد از محل كار منعقد شده و پيمانكار از كم و كيف آن اطلاع پيدا كرده است.

   

  9)چنانچه مالك در هر مرحله تشخيص دهد كه پيمانكار توان اجراي كار را ندارد مي‌تواند با هماهنگي ناظر و يا يك نفر كارشناس دادگستري با تهيه صورتجلسه‌اي محلي با امضاي حداقل دو نفر شاهد پيمانكار را خلع يد نمايد.

   

   

  امضاي  مالك                                                                                 امضاي پيمانكار

   

   

   

  امضاي مهندس ناظر                                                                         امضاي شهود

  دسته بندی : قرارداد
  نقل و قول / پاسخ به :