قیمت مصالح ساختمانی 96/12/16

  قیمت مصالح ساختمانی 96/12/16

  قیمت مصالح ساختمانی 96/12/16

   
   
  انواع سیمان
   
  نام واحد بسته بندی قیمت
   سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۱۲,۰۰۰
   سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۲۲,۰۰۰
   سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) ۱۱۴,۰۰۰
   سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) ۱۰۳,۰۰۰
   سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) ۱۰۰,۰۰۰
   سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) ۹۷,۰۰۰
   سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) ۹۶,۰۰۰
   سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) ۹۸,۰۰۰
   سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) ۸۶,۰۰۰
   سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) ۱۱۲,۰۰۰
   سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) ۱۱۷,۰۰۰
   سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل ۱۹۳,۰۰۰
   سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) ۱۱۷,۰۰۰
   سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) ۱۱۲,۰۰۰
   سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) ۱۰۱,۰۰۰
   سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) ۱۹۸,۰۰۰
   سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) ۱۹۴,۰۰۰
   سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶,۵۰۰
   سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) ۱۱۶,۵۰۰
   سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) ۱۰۱,۰۰۰
   سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) ۱۸۷,۵۰۰
   سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) ۱۰۹,۰۰۰
   سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) ۹۶,۰۰۰
      سیمان تیپ ۲ نایین تن
   
  انواع گچ
   
  نام واحد بسته بندی قیمت
   گچ سیوا اسپندار تن --- ۶۱ دلار
   گچ ساتن اسپندار تن --- ۸۱ دلار
   گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی ۵,۰۰۰
   گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی ۲,۳۲۰
   گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی ۱,۹۵۰
   گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی ۲,۵۰۰
   گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی ۲,۵۰۰
   گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی ۳,۰۰۰
   گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی ۲,۸۵۰
   گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی ۲,۶۰۰
   گچ جبل ۴۰kg گونی گونی ۲,۷۵۰
   گچ جبل ۳۳kg گونی گونی ۲,۸۰۰
   گچ کناف ۴۰kg گونی گونی ۲,۹۵۰
   گچ ساران ۴۰kg گونی گونی ۲,۹۰۰
   ایران گچ ۳۳kg گونی گونی ۲,۷۵۰
   گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی ۲,۶۰۰
   گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی ۲,۲۰۰
   گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی ۲,۴۵۰
   گچ سینا بدون کرایه گونی گونی ۱,۹۵۰
   گچ سمنان جم گونی گونی ۲,۵۵۰
   گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی ۵,۲۰۰
      گچ بتگیبس ۳۰kg گونی
   
  انواع دیوارگچی و پانل گچی
   
  نام واحد بسته بندی قیمت
   دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع ۷,۵۰۰
   دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع ۷,۰۰۰
   دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع ۶,۵۰۰
   پانل گچی ساوه قالب قالب ۳,۵۰۰
   پانل گچی نوید قالب قالب ۳,۴۰۰
   پانل گچی کاوه قالب قالب ۳,۴۰۰
      پانل گچی کاوه قالب
   
  انواع آجر فشاری و بهمنی
   
  نام واحد بسته بندی قیمت
   آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۸,۰۰۰
   آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ ۶۲,۰۰۰
   آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
   آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴,۵*۹*۱۸,۵ ۹۵
   آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۱۰۵
   آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴,۵*۱۰*۱۹ ۸۵
    آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱,۵*۱۰*۵,۵ ۲۲۰
   آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۲۳۰
   آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱,۵ ۲۴۰
      آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای
   
  انواع آجر سفال تیغه
   
  نام واحد بسته بندی قیمت
   سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار ۴۴۰
   آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
   سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۲۰۵
   سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۴۰
   آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۱۱۵
   سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ ۱۹۰
   سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ ۱۳۰
    بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ ۱,۱۰۰
    سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ ۳۴۰
   آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵,۵*۱۰*۲۱,۵ ۱۰۵
      آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای
   
  انواع بلوک تیغه
   
  نام واحد بسته بندی قیمت
   بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ ۱,۴۰۰
   بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۱,۰۵۰
   بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۷۵۰
   بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ ۶۵۰
      بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای
   
  انواع شن و ماسه
   
  نام واحد بسته بندی قیمت
   ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶,۰۰۰
   ماسه ۲ بار شسته طبیعیشماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) ۱۷,۰۰۰
   ماسه ۲ بار شسته طبیعیمخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) ۱۶,۵۰۰
   ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۵,۰۰۰
   ماسه شکستهخورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) ۱۴,۰۰۰
   ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی) ۱۳,۰۰۰
   شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ) ۱۳,۵۰۰
   شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن) ۱۴,۰۰۰
   شن بادامی۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن) ۱۵,۵۰۰
   شن مخلوطعدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن) ۱۴,۰۰۰
   بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی) ۲۵,۰۰۰
      بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن
  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :