قیمت لوازم الکتریکی ساختمان 96/11/30

  قیمت لوازم الکتریکی ساختمان 96/11/30

  قیمت لوازم الکتریکی ساختمان 96/11/30

   

  قیمت ها به تومان میباشد

  چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 6 وات یک سال 19,000
  چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 12 وات یک سال 25,000
  چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 18 وات یک سال 32,000
  چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 24 وات یک سال 48,000
  چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 3 وات - سایز گرد بُر55 میلیمتر یک سال 7,500
  چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 6 وات - سایز گرد بُر95 میلیمتر یک سال 9,500
  چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 12 وات - سایز گرد بُر140 میلیمتر یک سال 13,500
  چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 18 وات - سایز گرد بُر190 میلیمتر یک سال 17,500
  چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد 6 وات - سایز گرد بُر75 میلیمتر یک سال 10,500
  چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد 12 وات - سایز گرد بُر120 میلیمتر یک سال 20,000
  چراغ سقفی توکار COB 3 وات - سایز گرد بُر75 میلیمتر یک سال 6,500
  چراغ سقفی توکار COB 7 وات - سایز گرد بُر80 میلیمتر یک سال 15,000
  چراغ سقفی توکار COB 20 وات - سایز گرد بُر150 میلیمتر یک سال 38,000
  چراغ سقفی توکار COB 30 وات - سایز گرد بُر200 میلیمتر یک سال 55,000
  چراغ سقفی توکار COB 50 وات - سایز گرد بُر250 میلیمتر یک سال 0
  چراغ سقفی قاب هالوژن آلومینیوم سوکت دار سایز گرد بُر75 میلیمتر - 1,850
  چراغ سقفی قاب هالوژن ورق سوکت دار سایز گرد بُر80 میلیمتر - 1,200
  چراغ سقفی قاب هالوژن دایکاست سوکت دار سایز گرد بُر80 میلیمتر - 4,800
  چراغ سقفی پنل دوررنگ توکار 6 وات - سایز گرد بُر80 میلیمتر یک سال 15,000
  کلید یک پل (تک پل) دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - 2,200
  کلید یک پل (تک پل) دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - 2,400
  کلید 2 پل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - 2,250
  کلید 2 پل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - 2,450
  کلید تبدیل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - 2,300
  کلید تبدیل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - 2,500
  شاسی زنگ دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - 2,280
  شاسی زنگ دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - 2,480
  پریز برق محافظ دار دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - 2,050
  پریز برق محافظ دار دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - 2,250
  سوکت تلفن دو خط دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - 2,350
  سوکت تلفن دو خط دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - 2,550
  فیش آنتن دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - 2,320
  فیش آنتن دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - 2,520
  پریز ارت محافظ دار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 2,500
  پریز ارت محافظ دار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 2,700
  پریز ارت با پایه چینی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 3,050
  پریز ارت با پایه چینی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 2,750
  سوکت تلفن دوکاره دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 2,750
  سوکت تلفن دوکاره دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 2,950
  سوکت تلفن دوقلو دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 2,800
  سوکت تلفن دوقلو دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 3,000
  سوکت شبکه cat6 دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 6,200
  سوکت شبکه cat6 دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 6,400
  فیش آنتن مرکزی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 9,700
  فیش آنتن مرکزی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 9,900
  زنگ ملودی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 5,250
  زنگ ملودی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 5,450
  زنگ اخبار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 4,300
  زنگ اخبار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 4,500
  کلید کولر دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 4,300
  کلید کولر دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 4,500
  کلید راه پله دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 2,280
  کلید راه پله دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 2,480
  دیمر 800w دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - 7,700
  دیمر 800w دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - 7,900
  لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5W برند :ZFR یک سال 6,200
  لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5W برند :هالی استار- نمانور دو سال 5,200
  لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5W برند :افراتاب دو سال 7,900
  لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 6W برند :دنای دو و نیم سال 8,500
  لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی4w شفاف برند :هالی استار- نمانور دو سال 6,000
  لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی4w شفاف برند :افراتاب دو سال 11,300
  لامپ حبابی 7w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال 0
  لامپ حبابی 9w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال 6,200
  لامپ حبابی 12w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال 7,800
  لامپ حبابی 15w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال 10,500
  لامپ حبابی 17w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال 14,000
  لامپ حبابی 20w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال 16,500
  لامپ حبابی 30w SMD سرپیچ E27 برند :FSL دو سال 38,000
  لامپ حبابی 40w SMD سرپیچ E27 برند :FSL دو سال 45,000
  لامپ حبابی 60w SMD سرپیچ E27 برند :FSL دو سال 0
  لامپ هالوژن 5w پایه GU10 SMD برند :افراتاب دو سال 9,800
  لامپ هالوژن 4/8w پایه GU10 SMD برند :اسرام دو سال 14,000
  لامپ هالوژن 8w پایه GU10 SMD برند :هالی استار- نمانور دو سال 10,000
  لامپ هالوژن 5w SMD پایه سوکتی برند :اوپتونیک یک سال 4,000
  لامپ هالوژن 6w SMD پایه سوکتی برند :FSL دو سال 8,200
  لامپ هالوژن 6w SMD پایه سوکتی برند :سیماران دو سال 8,200
  لامپ هالوژن 7w SMD پایه سوکتی برند :دلتا یک سال 9,000
  لامپ افراتاب LED حبابی B-0901 9 وات-سرپیچE27-بدنه پلاستیکی - زاویه تابش 230 درجه دو سال 8,900
  لامپ افراتاب LED شمعیc-0501بدون اشک 5 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 160 درجه دو سال 7,900
  لامپ افراتاب LED شمعی TC-0501اشکی 5 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 160 درجه دو سال 7,900
  لامپ افراتاب LED شمعی فیلامانیCF بدون اشک 4 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش360 درجه دو سال 9,200
  لامپ افراتاب LED فیلامانی شمعیTCF اشکی 4 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 360 درجه دو سال 9,200
  لامپ افراتاب LED فیلامانی حبابی A60F 4 وات - سرپیچE27 - زاویه تابش 360 درجه دو سال 9,600
  لامپ افراتاب SMD هالوژنیCS-0501 5 وات - سرپیچGU 10 - زاویه تابش 60 درجه دو سال 9,800
  لامپ افراتاب COB هالوژنی CS-0501 5 وات - سرپیچGU 10 - زاویه تابش 36 درجه دو سال 11,300
  لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی 12 وات - سرپیچE14 - اسپیرال یک سال 6,700
  لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی 15 وات - سرپیچE14 - اسپیرال یک سال 7,600
  لامپ افراتاب کم مصرف 18 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال 8,000
  لامپ افراتاب کم مصرف 25 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال 8,000
  لامپ افراتاب کم مصرف 35 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال 11,900
  لامپ افراتاب کم مصرف 45 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال 13,200
  لامپ افراتاب کم مصرف 55 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال 20,900
  لامپ افراتاب کم مصرف 90 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال 35,500
  لامپ افراتاب کم مصرف 105 وات - سرپیچE27 - لوتوس یک سال 38,500
  لامپ افراتاب کم مصرف 150 وات - سرپیچE40 - لوتوس یک سال 59,900
  آیفون تصویری تک نما - 1 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 398,500
  آیفون تصویری تک نما - 2 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 592,000
  آیفون تصویری تک نما - 3 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 869,000
  آیفون تصویری تک نما - 4 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 1,063,000
  آیفون تصویری تک نما - 5 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 1,256,500
  آیفون تصویری تک نما - 6 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 1,450,000
  آیفون تصویری تک نما - 7 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 1,643,500
  آیفون تصویری تک نما - 8 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 1,837,000
  آیفون تصویری تک نما - 9 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 2,072,500
  آیفون تصویری تک نما - 10 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 2,266,000
  آیفون تصویری تک نما - 11 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 2,459,500
  آیفون تصویری تک نما - 12 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 2,653,000
  آیفون تصویری تک نما - 13 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 2,846,500
  آیفون تصویری تک نما - 14 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 3,040,000
  آیفون تصویری تک نما - 15 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 3,233,500
  آیفون تصویری تک نما - 16 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 3,427,000
  آیفون تصویری تک نما - 17 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 3,620,500
  آیفون تصویری تک نما - 18 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 3,814,000
  آیفون تصویری تک نما - 19 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 4,007,500
  آیفون تصویری تک نما - 20 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 4,201,000
  آیفون تصویری تک نما مدل D43 - گوشی 4/3C اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 256,500
  آیفون تصویری تک نما مدل D43 - گوشی 4/3D اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال 193,500
  آیفون تصویری تک نما - 1 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 461,500
  آیفون تصویری تک نما - 2 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 738,000
  آیفون تصویری تک نما - 3 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 1,058,500
  آیفون تصویری تک نما - 4 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 1,315,000
  آیفون تصویری تک نما - 5 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 1,571,500
  آیفون تصویری تک نما - 6 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 1,828,000
  آیفون تصویری تک نما - 7 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 2,084,500
  آیفون تصویری تک نما - 8 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 2,341,000
  آیفون تصویری تک نما - 9 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 2,639,000
  آیفون تصویری تک نما - 10 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 2,896,000
  آیفون تصویری تک نما - 11 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 3,152,500
  آیفون تصویری تک نما - 12 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 3,409,000
  آیفون تصویری تک نما - 13 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 3,665,500
  آیفون تصویری تک نما - 14 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 3,922,000
  آیفون تصویری تک نما - 15 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 4,178,500
  آیفون تصویری تک نما - 16 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 4,435,000
  آیفون تصویری تک نما - 17 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 4,691,500
  آیفون تصویری تک نما - 18 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 4,948,000
  آیفون تصویری تک نما - 19 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 5,204,500
  آیفون تصویری تک نما - 20 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال 5,461,000
  زنگ روکار برق و باتری   - 17,000
  چراغ FPL 2×36w   - 17,500
  چراغ FPL 4×36w   - 47,000
  هواکش توربو شماره 10   - 15,000
  هواکش توربو شماره 12   - 17,000
  هواکش توربو شماره 15   - 20,000
  ریموت کنترل روشنایی 4×1000w   - 30,000
  زنگ بی سیم   - 15,000
  هویه 40w   - 15,000
  هویه 60w   - 17,500
  هویه 100w   - 21,000
  فازمتر   - 5,000
  اهم متر دیجیتال   - 18,000
  اهم متر آنالوگ   - 28,000
  دوشاخه ساده   - 500
  دوشاخه ارت دار   - 1,300
  کابل HDMI بلند   - 12,000
  آنتن رومیزی برقی   - 32,000
  تبدیل دوشاخه 3 به 2 10A   - 4,000
  تبدیل دوشاخه 3 به 2 16A   - 6,500
  تبدیل دوشاخه 3 به 2 10A کلیددار   - 7,000
  تبدیل دوشاخه 3 به 2 16A فیوز دار   - 15,000
  فیوز مینیاتوری 6A-40A   - 6,000
  فیوز مینیاتوری 6A-40A   - 8,500
  باطری آلکالاین AA و AAA   - 11,000
  باطری آلکالاین AA و AAA   - 3,800
  مبدل ولتاژ 220v به 110v   - 35,000
  تبدیل 2 به 3 ارت دار   - 12,000
  چراغ سنسوردارسقفی دولامپ   - 26,500
  سنسور روشنایی سقفی روکار   - 21,000
  سنسور روشنایی دیواری روکار   - 19,500
  فوتوسِل 16A   - 13,000
  ترمینال 6A   - 1,500
  ترمینال 10A   - 2,000
  سیم1/5   - 340
  سیم2/5   - 520
  سیم4   - 860
  سیم6   - 1,000
  سیم0/5×2 نایلون   - 500
  سیم0/75×2نایلون   - 780
  سیم1×2 نایلون   - 880
  سیم1/5×2 نایلون   - 1,000
  سیم2/5×2 نایلون   - 1,400
  کابل1/5×2   - 1,200
  کابل2/5×2   - 1,800
  کابل4×2   - 2,850
  کابل1/5×3   - 2,200
  کابل2/5×3   - 3,000
  کابل4×3   - 4,300
  کابل کواکسیال صادراتی   - 900
  پروژکتور COB فلت لنزدار 20w یک سال 40,000
  پروژکتور COB فلت لنزدار 30w یک سال 60,000
  پروژکتور COB فلت لنزدار 50w یک سال 95,000
  پروژکتور COB فلت لنزدار 100w یک سال 155,000
  پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 10w یک سال 23,000
  پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 20w یک سال 30,000
  پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 30w یک سال 50,000
  پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 50w یک سال 75,000
  پروژکتورLED Pawer نماسازی 3w یک سال 15,000
  پروژکتورLED Pawer نماسازی 5w یک سال 25,000
  پروژکتورLED Pawer نماسازی 7w یک سال 28,000
  پروژکتورLED Pawer نماسازی 36w یک سال 95,000
  والواشر LED Pawer نماسازی 4w یک سال 12,000
  والواشر LED Pawer نماسازی 6w یک سال 23,000
  والواشر LED Pawer نماسازی 12w یک سال 40,000
  والواشر LED Pawer نماسازی 24w یک سال 73,000
  پروژکتور SMD RGB با ریموت کنترل 50w یک سال 120,000
  لامپ FPL 36W   - 2,800
  لامپ مهتابی فلورسنت 40W   - 2,800
  ریسه SMD 3014   - 2,300
  ریسه SMD 3014دولاین   - 4,000
  ریسه 5730_120لامپ   - 4,300
  ریسه 5050 RGB   - 6,000
  رابط ریسه 3014   - 2,500
  رابط ریسه 5730   - 3,000
  رابط ریسه 5050 RGB ریموتی   - 30,000
  سه خانه ساده - فردان 1.8 متر دوسال 10,600
  سه خانه ساده - فردان 5متر دوسال 14,500
  چهار خانه ساده - فردان 1.8 متر دوسال 11,900
  چهار خانه ساده - فردان 5متر دوسال 16,900
  شش خانه ارت دار - فردان 1.8 متر دوسال 15,800
  شش خانه ارت دار - فردان 5 متر دوسال 21,300
  چهار خانه 10 متر جمع شو فردان   دوسال 21,600
  پنج خانه4+1 با مینیاتوری - فردان 1.8 متر دوسال 28,800
  محافظ یخچال دوخانه ساده - فردان 1.8 متر دوسال 16,500
  محافظ یخچال ارت دار دوخانه - فردان 3 متر دوسال 21,500
  محافظ یخچال وصوت و تصویر 4 خانه فردان 1.8 متر دوسال 26,600
  محافظ یخچال و صوت و تصویر 4 خانه فردان 3.5 متر دوسال 29,000
  محافظ یخچال دوخانه دیجیتال فردان 2 متر دوسال 34,000
  محافظ یخچال دو خانه دیجیتال 4 متر فردان 4 متر دوسال 37,000
  محافظ کامپیوتر شش خانه فردان 1.8 متر دوسال 19,800
  محافظ کامپیوتر شش خانه فردان 3.5 متر دوسال 22,000
  محافظ یخچال دوشاخه دار کاوه   دوسال 15,300
  محافظ کولر گازی دوشاخه دار کاوه   دوسال 24,500
  محافظ پکیج دوشاخه دار کاوه   دوسال 19,500
  دسته بندی : قیمت روز مصالح
  نقل و قول / پاسخ به :