فرم استخدام دربرند ساختمان

  نام *
  نام خانوادگی *
  کد ملی *
  شماره شناسنامه
  نوع درخواست کار *
  سابقه کار *
      
  شماره موبایل *
  فایل رزومه
  فرمت‌های مجاز:zip، rar، pdf، doc
  حداکثر حجم مجاز فایل: 1 MB
  متعد به مسئولیت
   
  کد امنیتی
  لطفاً کد تصویر را وارد کنید