گروه لوتوس


  گــــروه اقــــتصادی و مهــــندسی لـوتوس از شرکت های فعال در حوزه صنعت ســـاختمان میباشد. ایــن گـــروه با اتــــکا بر تجربیـــات و ســــوابق مدیران و با بــهره گـــیری از نــیروهای خلاق و مـــتخصص در حــال حــاضر چـندین پــروژه لـوکس در سـطح مـــنطقه یــک دارد. گروه لوتوس هــمواره بـه دنـــبال ایجــاد فـرصــت های ســرمایه گذاری نــویـن و روز آمد در عرصه صـنعت ساختمان بــوده اســت. مدیران ایـن گـروه با نگاهی تخصصی به حوزه صـنعت سـاختمان و با آشــنایی بـــه اســــتراتژیـــها و تـــکنیک هـــای کارآمد و به روزراه حـــل هــای اقـــتصادی - انــتفاعی مــناسبی بـرای اجرای پروژه ها بـه کار مــیگیرند , این شرکت بـستر مناسبی برای هـمکاری های مالی و مـــشارکت های ســـاختمانی مبــــتنی بر سود پــایدار بـــرای کلــیه ذیـــنفعان مــــیباشد.
   


  پروژه های این برند

 • انارستان-اوین

  300x200

  تهران

  نام پروژه انارستان-اوین

  جزئیات

 • پروژه افرانه-تختی ۱۷

  300x200

  تهران

  نام پروژه پروژه افرانه-تختی ۱۷

  جزئیات


 • اطلاعات کلی

  آدرس تهران - مقدس اردبیلی - خیابان شادآور - بن بست شادی - پلاک ۹

  تاریخ تاسیس: 1393

  تلفن : 021-۲۲۶۶۱۲۰۱-۸

  مدیریت:

  ایمیل:

  وب سایت: http://www.lotusgr.com

  تعداد پروژه های ثبت شده: 2

  کد برند: housebrand_112

  Housebrand Ads